.
Prva stranPredstavitevReferencePrimeri iz prakseBela poročilaSvetovanje / IzobraževanjeSvetovanje / IzobraževanjeSvetovanje / Izobraževanje
Projektna Šola Gregor Hauc s.p. .
IRCA - Mednarodni certificat za vodilnega zunanjega ocenjevalca sistema kakovosti ISO9001:2008
CSPM - podaljšanje licence Certified Senior Process Manager do 1.4.2016 - IPMA
DEM d.o.o.
HIT d.d. Nova Gorica
Mobitel d.d.
več >>
. .
PDF dokument Model usposabljanja zaposlenih po metodi BCS za merjenje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja (PDF, 0.08 Mb)
Zaposleni pri poslovanju ugotavljajo učinkovitost izvajanja poslovnih procesov (ali delajo na prav način) in uspešnost poslovanja (ali delajo prave stvari). Po metodi BSC se uvedejo t.i. KDU (KLjučni dejavniki uspeha), opredelijo se ciljji KDU, njihovi problemi za doseganje ciljev ter ukrepi - s katerimi bomo dosegli cilje KDU. Na koncu se kot merilo opredelijko kazalci poslovnih procesov, preko katerih merite poslovanje podjetja. (21.06.2011) več >>

PDF dokument Pet ključnih principov za lažje merjenje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja (PDF, 0.22 Mb)
Bob Paladino je v svoji knjigi prikazal pet ključnih principov za lažje merjenje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Poglejte si... (22.10.2010) več >>

0 .
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY MODEL BY LEVEL,
Koristni nasveti o zrelosti projektnega vodenaj v podjetju.

Mobitel d.d.,
Vzpostavitev enotne metodologije za vodenje projektov in uvedba projektnega kontrtolinga za celotno družbo Mobitel.

več >>
Info
..
click for English version.
..
.Poslanstvo
Projektna šola Gregor Hauc s.p. obstaja z namenom usposabljanja ljudi, ki si želijo pridobiti znanja in veščine pri pripravi in obvladovanju najrazličnejših projektov. Večja podjetja potrebujejo strateški razvojni program in iz njega izhajajoče strateške projekte (preko katerih dosegajo strateške cilje kot so npr. projekti novih storitev /
produktov / nakupi
podjetij / internacionalizacija itd.) ter kopico internih projektov (preko katerih zagotavljajo pogoje za uspešno poslovanje kot so npr. prenova poslovanja preko obvladovanja temeljnih in podpornih procesov, uvedba enotne programske rešitve, celovito obvladovanje dokumentov, uvedba službe za strateški razvoj in projekte, itd.)
Smo tukaj, da svetujemo.