Projektna Šola Gregor Hauc s.p.
Prva stranPredstavitevReferencePrimeri iz prakseBela poročilaSvetovanje / IzobraževanjeSvetovanje / IzobraževanjeSvetovanje / Izobraževanje
Primeri iz prakse
. Primeri iz prakse

Prenesi PDF dokument na svoj PC PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY MODEL BY LEVEL,
Koristni nasveti o zrelosti projektnega vodenaj v podjetju.
Nasveti, nasveti, nasveti...


Prenesi PDF dokument na svoj PC Izhodišča za začetek vodenja projektov v podjetju/instituciji,
Preberite, kaj je pomembno na začetku, ko se direktor odloči za vzpostavitev projektnega vodenja. Primer iz POMGRAD d.d. iz Murske Sobote.
V prispevku so opisai koraki pri vzpostavitvi. Kdaj, kako, zakaj in s čim se vzpostavi VODENJE PROJEKTOV. Preberite...


Ni pripetega dokumenta PALSIT d.o.o.,
Analiza projektov v podjetju PALSIT in uvedba enotne metodologije pri pripravi in izvedbi projektov.
Vodstvo zasebnega podjetja PALSIT želi z enotno metodologijo vodenja projektov in usposobitvijo zaposlenih v bodoče hitreje in učinkoviteje pripravljati in izvajati projekte. Odločili so se za analizo sedanjega načina vodenja projektov in prenovo procesa v smeri optimizacije del na pripravi in izvedbi projektov. Zavedajo se, da bodo zaposleni z enotnimi znanji na projektih lahko lažje izvajali projekte, ki jih načrtujejo.


Ni pripetega dokumenta Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
Prenova poslovnih procesov v podjetju in optimizacija upravljanja s projekti preko področja za strateški razvoj in projekte ter podpora poslovanju družbe.
Družba DEM je leta 2003 sprejela "Dolgoročni načrt razvoja družbe DEM od 2003 - 2018" in ob tem usposobila preko 40 zaposlenih po enotni metodologiji za priravo in izvedbo projektov. Leta 2004 je HSE d.d. sprejel "Razvojni načrt skupine HSE do leta 2004 - 2013 s pogledom do leta 2023", v katerem so bili opredeljeni prioritetni strateški projekti tudi za DEM". Vodstvo družbe je do leta 2005 pripravilo adaptacijo "Strateškega razvojnega programa do leta 2018", v katerem so ponovno opredelili vizijo, poslanstvo, strategijo razvoja in definirali strateške cilje dužbe preko strateških projektov, ki jih sedaj v družbi DEM pripravljajo in izvajajo na podlagi enotne metodologije. V teku je prenova poslovnih procesov in organiziranosti družbe za optimalno izvajanje projektov in rednega poslovanja družbe.


Ni pripetega dokumenta Mobitel d.d.,
Vzpostavitev enotne metodologije za vodenje projektov in uvedba projektnega kontrtolinga za celotno družbo Mobitel.
Vodstvo družbe Mobitel d.d. se je oktobra 2006 odločilo, da v podjetju uvede enotni način dela na projektih in do konca leta 2007 vzpostavi enotno, zanesljivo in učinkovito podporo procesu vodenja projektor. Strateški cilj Mobitela je do konca leta 2007 usposobiti preko 150 udeležencev, ki bodo v bodoče sodelovlai pri razvojnih, organizacijskih in komercialnih projektih družbe. Sprejeli so enotno metodologijo za vodenje projektov in pravkar se izvaja adaptacija sistema vertikalnega in horizontalnega upravljanja s projekti.


Info
..
click for English version.
..
.