Projektna Šola Gregor Hauc s.p.
Prva stranPredstavitevReferencePrimeri iz prakseBela poročilaSvetovanje / IzobraževanjeSvetovanje / IzobraževanjeSvetovanje / Izobraževanje
Reference
. Reference
.. IRCA - Mednarodni certificat za vodilnega zunanjega ocenjevalca sistema kakovosti ISO9001:2008,
Junija 2010 sem prejel mednarodni certificat IRCA za vodilnega zunanjega ocenjevalca sistema kakovosti ISO9001:2008 s strani Bureau Veritas. Ta mi omogoča presojo ustreznosti sistema kakovosti v podjetjih.

.. CSPM - podaljšanje licence Certified Senior Process Manager do 1.4.2016 - IPMA,
Spoštpovani!

Letos sem podaljšal mednarodno licenco za certificiranega senior projektnega menedžerja za naslednjih 5 let. S tem dokazujem usposobljenost za prenos znanj in veščin projektnega menedžmenta na udeležence, ki so deležni usposabljanj ali sodelovanja pri tovrstnih projektih.

.. LGB d.o.o.,
Šola projektnega vodenja - motivacijski seminar

.. Prejemnik licence za certificiranega vodjo projekta (CPM) - SI17/2000,
2000 - Pridobil strokovni naziv (licenco): Certificated Project Manager, International Project Management Association, Zurich - v sodelovanju z Združenjem za projektni management Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije

.. Prejemnik licence za svetovalca v malem gospodarstvu,
1993 - Pridobil strokovni naziv (licenco) Svetovalec pospeševalnih storitev v malem gospodarstvu št. SVAP 05893, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

.. INFOS prireditve,
1997 - 2001: Vodja okroglih miz na temo internet in poslovna raba informatike, Član strokovih odborov pireditev v letih 1997 - 2000, Član programskih odborov za prireditve Teleinfos, Kapital, Internet v Sloveniji

.. Slovensko združenje za projektni management,
1999 - 2005: Član strokovnega odbora Združenja za projektni management

.. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
1995 - 1996: Projekt Informacijskega sistema malega gospodarstva Slovenije, član ožje projektne skupine od marca 1994 do februarja 1996.

.. Privredna banka Sarajevo,
1989 - 1991: Vodil projekt informacijskega sistema malega gospodarstva v Bosni in Hercegovini. S sodelavci na Ekonomskem institutu Maribor pripravil študijo, idejni elaborat in programsko opremo za borzo ponudbe in povpraševanja po predmetih borze, instalacija sistema in zagonsko delovanje. Naročnik: Privredna banka Sarajevo s podružnicami

.. Obrtnička komora Hrvatske,
1995 - 1996: Vodja projekta "Informacijskega sistema malega gospodarstva v Hrvaški", zunanji svetovalec za področje vodenja in izvajanja projekta. Naročnik: Hrvaška obrtna zbornica, Obrtna zbornica za Munchen in zgornjo Bavarsko v okviru programa SEQUA, ki ga je takrat financiralo nemško ministrstvo za gospodarski razvoj v Bonnu

.. Alples Škofja loka,
2003 - Delavnica o možnostih uvedbe projektnega vodenja

.. NLB banka Zasavje d.d.,
2002 - Izvedba usposabljanja za vodstvo banke in člane projekntih skupin

.. Banka Koper d.d.,
2003 - Usposabljanje zaposlenih za enotno metodologijo priprave projektov

.. Elektro Primorska d.d.,
2004 - 2005: Vodenje projekta Mrzli dol (priprava koncepta obnove kaverne v muzejski objekt s turitično in gostinsko dejavnostjo)

.. Abit d.o.o.,
2005 - Vzpostavitev metodologije pri vodenju projektov, usposabljanje zaposlenih za pripravo in izvedbo projektov

.. IREET d.o.o.,
2004 - Svetovanje pri pripravi strateškega razvojnega programa za energetsko podejtje

.. Terme Snovik d.o.o.,
2004 - 2002: Sodelovanje pri pripravi projektov za vzpostavitev termalno turističnega centra Snovik

.. Soline d.o.o.,
2003 - Sodelovanje pri projektu pridobivanja strukturnih sredstev iz regionalnih skladov EU

.. ARDI d.o.o.,
2002 - Izvedba programa delavnic za pripravo, izvedbo in vodenje projektov

.. Snaga Javno podjetje Maribor d.o.o.,
2001 - 2002: Vzpostavitev "Poslovnika o vodenju projektov" in usposabljanje zaposlenih za vodenje projektov, sodelovanje pri pripravi zagonskih načrtov za projekte v letih 2002, 2003

.. Upravna enota Škofja Loka,
2002 - Izvedba programa uspoabljanja za vodenje projektov v EU Škofja Loka in priprava projektov za zagon

.. Mestna občina Maribor - Komunalna direkcija,
2000 - 2002: Uvedba letnega načrtovanja projektov Komunalne direkcije, Usposabljanje vodij projektov za izvedbo strateških projektov mesta Maribor, Vzpostavitev enotne metodologije za pripravo in izvedbo letnih projektov

.. INFOS d.o.o.,
1996 - 1998: Uvedba strateškega in projektnega managementa v podjetju, Svetovanje pri prenovi INFOS prireditve v letu 1996, sodelovanje pri prireditvah INFOS

.. DEM d.o.o.,
(2007 - 2006) - Prenova procesov družbe in organiziranosti v smeri večje optimizacije delovnih mest, (2002-2005) - Priprava strateškega razvojnega načrta do 2018, uvedba enotne metodologije pri procesu vodenja projektov, umestitev standardov za vodenje projektov, umestitev službe za strateški razvoj ni projekte v organizacijsko strukturo družbe ter zagon delovanja projektne pisarne

.. LTH Škofja Loka,
1999 - Usposabljanje projektnih vodij za vodenje projektov

.. SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo,
1998 - Uvedba enotne metodologije za vodenje projektov, usposabljanje zaposlenih na konkretnih projektih

.. HIT d.d. Nova Gorica,
(1999 - 2000) Prenova korporacijske strategije, svetovanje pri izdelavi strateškega razvojnega načrta družbe do leta 2007, (2000 - 2001) Prenova procesa vodenja projektov v HIT in uvedba strateškega načrtovanja ter vzpostavitev metodologije pri pripravi zagonskih načrtov projektov

.. Obrtna zbornica Slovenije,
(2004 - 2005) - Svetovanje pri pripravi razvojnega programa sekcije Avtoserviserjev, (2005 - 2006) - Zunanji konzultant pri vzpostavitvi projektov v letu 2006 za sekcijo "Avtoserviserjev", (1993 - 1996) - Vodja projekta "Izdaja obrtnih dovoljenj za 52.000 slovenskih obrtnikov", Vodja projekta "Vzpostavitev obrtniško informacjskega zborničnega sistema INFO-HANDY"

.. Logistični center Ljubljana - BTC,
2006 - Sodelovanje pri pripravi strateškega razvojnega programa ZŠAM (2006-2010)

.. Eldom d.o.o., podjetje za turizem in storitve,
(2006) Izdelava strateškega razvojnega programa podjetja Eldomo do leta 2011 z opredelitvijo možnega razvoja po področjih poslovanja.

.. GV Planet,
Soavtor izvedbe seminarja "Projektna pisarna in vodenje projektov", kjer smo udeležencem predstavili sklop področij, ki jih predlagamo pri prenovi procesa vodenja (vzpostavitev pogojev za uvedbo enotne metodologije pri vodenju projektov, umestitev projektne pisarne v organizacijsko shemo podjetja, informatizacija procesa vodenja projektov v podjetju ali instituciji, financiranje projektov, primer dobre prakse pri vzpostavitvi intraneta kot orodja komuniciranja na projektih

.. Mobitel d.d.,
(2006 - 2007) - zunanji konzultant pri "Vzpostavitvi enotnega sistema vodenja projektov in uvedbe projektnega kontrtolinga na nivoju družbe Mobitel", (2007) - prenova informatizacije procesa vodenja projektov in adaptacija storitev projektne pisarne, vzpostavitev "Projektne šole Mobitel" za redno usposabljanje udeležencev na projektih, svetovanje pri pripravi in izvedbi projektov udeležencem v Mobitel
Info
..
click for English version.
..
.